Voorlichting voor naasten en ouders

Het kan heel lastig zijn om om te gaan met iemand die een eetstoornis heeft. Vaak schaamt zo iemand zich of trekt zich terug uit de communicatie. Ook emoties kunnen extra intens beleefd worden, of juist ernstig afgezwakt zijn. Dit alles kan de relatie behoorlijk onder spanning zetten.

10 Tips om om te gaan met iemand die een eetstoornis heeft:

  1. Zorg goed voor jezelf! Juist als er een beroep op je gedaan wordt, door degene met een eetprobleem. Laat zien hoe het is als je keuzes voor jezelf maakt.
  2. Probeer een open en respectvolle communicatie naar elkaar te houden. Als er spanningen zijn geweest in de communicatie, kom daar dan later op een rustig moment nog op terug.
  3. Zorg dat er ook leuke dingen gedaan worden, betrek degene met een eetstoornis ook bij uitjes, etentjes en andere gezellige momenten.
  4. Durf om hulp te vragen, aan zowel degenen met een eetstoornis als andere belangrijke mensen in je omgeving. Hiermee geef je ook weer een goed voorbeeld, naar degene met een eetstoornis, van openheid en je kwetsbaar op mogen stellen.
  5. Mensen met een eetstoornis stellen zich vaak vermijdend op, ga hier niet in mee. Open leren communiceren over spannende zaken zoals angsten, boosheid en emoties is een essentieel iets voor mensen met een eetstoornis!
  6. Manipulerend of leugenachtig gedrag van degene met een eetstoornis kan iets heel lastigs zijn om mee om te gaan. Blijf hem/haar hierop aanspreken, dat het ongewenst gedrag is.
  7. Probeer degene met een eetstoornis aan te spreken op zijn/haar 'gezonde deel'. Vraag door en benadruk dat je iemand vertrouwd op zijn/haar gezonde inschattingsvermogen.
  8. Ga niet mee met de soms negatieve woorden van iemand met een eetstoornis. Benoem dit desnoods letterlijk en zeg dat je je even onttrekt aan het gesprek totdat de toon weer positiever is.
  9. Blijf complimenten geven aan iemand met een eetstoornis. Juist ook over uiterlijke zaken. Misschien nodigt degene met een eetstoornis daar niet altijd toe uit, toch is het belangrijk ook positieve zaken te blijven benoemen.
  10. Blijf uitspreken hoeveel je om haar/hem geeft. Al denk je dat dit niet aankomt, of gehoord wordt. Het is erg belangrijk voor iemand met een eetstoornis om zich geliefd te voelen!

Als betrokkene bij iemand met een eetstoornis kan je behoefte hebben aan reflectie en tips.
Hiervoor maak ik je graag attent op de Oh She Grows Naastenbegeleiding

Wil je inspiratie van ervaringsdeskundigen
in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.